Giyim

Giyim

Giyim fetişizmi veya giysi fetişizmi , belirli bir eşya veya giyim türü, belirli bir moda veya üniforma veya böyle bir tarzda giyinmiş bir kişi üzerine bir saplantı etrafında dönen cinsel bir fetiştir .

Cinsel fetişin klinik tanımı, bir kişinin belirli bir giysiye, o giysinin cinsel doyum için tekrarlayan (ya da özel) bir uyaran olarak var olduğu ölçüde sabitlenmesini gerektirir.

Giyim fetişi olan bir kişi, belirli bir giysiyi giyen bir kişiyi gördüğünde veya giysiyi kendisi giydiğinde uyandırılabilir. Uyarılma, kişinin kıyafetleri giyerek elde ettiği görünümden veya giyilirken hissettiği şekilden gelebilir. İkinci durumda, uyarılma, kumaşın hissinden ( kumaş tipine göre giyim fetişine bakınız ) veya giysinin bir bütün olarak hissetme ve işlev görme şeklinden ( kısıtlayıcı giyim bir örnektir) kaynaklanabilir.

Başkaları da fetişleştirilmiş giysileri toplamaktan zevk alabilir.

Kaynak: wikipedi

Kategoriler
Menü
Kapat
Sepet
Kapat
Geri
Hesap
Kapat